2022

Date
Gladesville, NSW, Australia
166 Victoria Rd
Gladesville NSW 2117
Australia
(02)9817 2632
The Kites@The Bayview
Date
Cronulla, NSW, Australia
115A Cronulla St
Cronulla NSW 2130
Australia
02 9544 3844
The Kites play Aja @TheBrassMonkey
Date
Gladesville, NSW, Australia
166 Victoria Rd
Gladesville NSW 2117
Australia
(02)9817 2632
The Kites@The Bayview
Date
Newcastle, NSW, Australia
31 Morehead St, Lambton
Newcastle NSW
Australia
Kites play Aja@Lizottes